Komfos Prešov, s.r.o.

Člen medzinárodnej franchise CBA

Registrácia partnerov

Pre spoluprácu s našou obchodnou spoločnosťou KOMFOS Prešov, s.r.o. je potrebné, aby ste sa u nás zaregistrovali. V prípade, že ste našim novým zákazníkom, žiadame Vás o vyplnenie základných identifikačných údajov o Vašej spoločnosti podľa obchodného, alebo živnostenského registra.

Zaregistrovať sa môžete v pondelok až v piatok v čase od 7:30 do 16:00 hod.:

  • osobne na oddelení Správca pohľadávok,
  • telefonicky na čísle +421 (0) 905 575 752,
  • vyplnením a odoslaním žiadosti faxom, poštou, e-mailom na adresu pohladavky@komfos.sk, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu.

K registrácii je potrebné priložiť kópiu výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra, v príp. škôl a školských zariadení kópiu zriaďovacej listiny.