Komfos Prešov, s.r.o.

Člen medzinárodnej franchise CBA

Spotrebiteľská súťaž

V CBA Komfos pre vás pripravujeme mnoho skvelých súťaží o zaujímavé ceny. S nami stále niečo vyhrávate.

Prezrite si naše aktuálne súťaže.  

OZNAM K SPOTREBITEĽSKÝM SÚŤAŽIAM

Milý náš zákazník, milá naša zákazníčka, nenechajte si ujsť možnosť zúčastniť sa a vyhrať skvelé ceny v našich súťažiach kvôli novému nariadeniu GDPR o ochrane osobných údajov.

Čo sa mení?

Stačí len, ak nám k Vášmu súťažnému bločku, (kde napíšete svoje meno, priezvisko, adresu a tel. číslo) pripnete: podpísané  tlačivo:  „súhlas so spracovaním a zverejnením Vašich osobných údajov“, ktoré nájdete vedľa žrebovacej urny na našich predajniach. V prípade, že  nám súhlas k bločku nepripnete, nebudeme môcť Váš bloček zaradiť do žrebovania.

Úplné znenie podmienok súťaže v rámci GDPR nariadenia:

„Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň poskytne usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby. Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na pripravenom tlačive (dostupnom v MO prevádzkach a na www.komfos.sk) v znení:

„Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely účasti v súťaži. Súhlasím v prípade výhry so zverejnením mojich osobných údajov, podľa podmienok súťaže.“. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním a zverejnením osobných údajov udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Usporiadateľ môže vykonať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom inej osoby – subdodávateľa, ktorý spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť usporiadateľa.„

Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov si môžete stiahnúť na dole uvedenom linku: 

http://www.komfos.sk//files/2018-07-16-132555-VZOR_-_tla__ivo_s__hlasu_-_nov__.pdf

AKTUÁLNE SÚŤAŽE 

Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže
Spotrebiteľské súťaže