Komfos Prešov, s.r.o.

Člen medzinárodnej franchise CBA

Zákaznícka karta CASH&CARRY

Korporácie a podnikateľské subjekty prevádzkujúce svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia môžu požiadať o zákaznícku kartu. 

O vydanie zákazníckej karty požiadajte priamo na predajni. Prosím prineste si so sebou aj živnostenský list. 

Ďakujeme.  

Zákaznícka karta CASH&CARRY