Člen medzinárodnej skupiny CBA

Novinky

Hľadáme regionálnych dodávateľov

Podporuje slovenských regionálnych výrobcov. Na pultoch našich 41 predajní nájdete mnoho kvalitných výrobkov od regionálnych výrobcov. Ponuku takýchto výrobkov chceme ďalej rozširovať a preto hľadáme regionálnych výrobcov pôsobiacich prevažne na východnom Slovensku.

Milí regionálni výrobcovia preto, ak máte výrobok/výrobky, na ktoré ste hrdí - chceme ich na našich pultoch.

Kontaktujte nás:
e-mailom: komfos@komfos.sk
telefonicky: +421 905 923 671

Teíme sa na spoluprácu.


V CBA Komfos sa stále niečo deje.