Člen medzinárodnej skupiny CBA

Registrácia partnerov

Pre spoluprácu s našou obchodnou spoločnosťou KOMFOS Prešov, s.r.o. je potrebné, aby ste sa u nás zaregistrovali. V prípade, že ste našim novým zákazníkom, žiadame Vás o vyplnenie základných identifikačných údajov o Vašej spoločnosti podľa obchodného, alebo živnostenského registra.

Zaregistrovať sa môžete v pondelok až v piatok v čase od 7:30 do 16:00 hod.:

K registrácii je potrebné priložiť kópiu výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra, v príp. škôl a školských zariadení kópiu zriaďovacej listiny.