Člen medzinárodnej skupiny CBA

Zaregistrujte sa - Zákaznícka karta CASH&CARRY

Korporácie a podnikateľské subjekty prevádzkujúce svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia môžu požiadať o zákaznícku kartu.

O vydanie zákazníckej karty požiadajte priamo na predajni. Prosím prineste si so sebou aj živnostenský list.

Ďakujeme.

Zákaznícka karta