Člen medzinárodnej skupiny CBA

Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie jednotného, správneho a rýchleho postupu pri vybavovaní reklamácií potravinárskeho tovaru v predajniach organizácie.