Člen medzinárodnej skupiny CBA

Ochrana osobných údajov

Milí zákazníci,

nasledujúce informácie v jednotlivých dokumentoch sa týkajú spracovania vašich osobných údajov ako "dotknutých osôb" nami, teda oprávnenými osobami prevádzkovateľa. Spracovanie a ochrana takýchto osobných údajov sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v spojení s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). 2016/679 z 27. apríla 2016 o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (ďalej len "nariadenie").