Spoločnosť KOMFOS Prešov, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Člen medzinárodnej skupiny CBA

Spotrebiteľská súťaž

Oznam k spotrebiteľským súťažiam

V CBA Komfos pre vás pripravujeme mnoho skvelých súťaží o zaujímavé ceny. S nami stále niečo vyhrávate.

Prezrite si naše aktuálne súťaže:

VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ

Pravidlá súťaže:

1. Nakúp v potravinách CBA Komfos za minimálne 20€.

2. Na pokladničný blok napíš svoje meno, priezvisko, telefónne číslo.

3. Pokladničný blok vhoď spolu s tlačivom so súhlasom so spracovaním osobných údajov (ktoré nájdeš na webe komfos.sk a v predajniach) do žrebovacej krabice a si v hre.

4. Výhercovia budú vyžrebovaní a zverejnení 31.08.2020 na výhernej listine vyvesenej v predajniach CBA Komfos a uverejnenej na webovej stránke – https://www.komfos.sk/vyhercovia-sutazi

Svojou účasťou v súťaži (vhodením pokladničného bloku do súťažnej urny s uvedením mena, priezviska, tel. čísla a súhlasom so spracovaním osobných údajov) vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže.

Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na tlačive dostupnom v predajniach CBA Komfos a na www.komfos.sk.

Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu budú evidované po dobu max. 6 mesiacov odo dňa začiatku realizácie súťaže. Pokladničný blok bez písomného súhlasu so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov nebude akceptovaný a bude okamžite skartovaný.

OZNAM K SPOTREBITEĽSKÝM SÚŤAŽIAM

Milý náš zákazník, milá naša zákazníčka, nenechajte si ujsť možnosť zúčastniť sa a vyhrať skvelé ceny v našich súťažiach kvôli novému nariadeniu GDPR o ochrane osobných údajov.

Čo sa mení?

Stačí len, ak nám k Vášmu súťažnému bločku, (kde napíšete svoje meno, priezvisko, adresu a tel. číslo) pripnete: podpísané tlačivo: „súhlas so spracovaním a zverejnením Vašich osobných údajov“, ktoré nájdete vedľa žrebovacej urny na našich predajniach. V prípade, že nám súhlas k bločku nepripnete, nebudeme môcť Váš bloček zaradiť do žrebovania.

Úplné znenie podmienok súťaže v rámci GDPR nariadenia:

„Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň poskytne usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby. Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na pripravenom tlačive (dostupnom v MO prevádzkach a na www.komfos.sk) v znení:

„Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely účasti v súťaži. Súhlasím v prípade výhry so zverejnením mojich osobných údajov, podľa podmienok súťaže.“. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním a zverejnením osobných údajov udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Usporiadateľ môže vykonať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom inej osoby – subdodávateľa, ktorý spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť usporiadateľa.„

Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov si môžete stiahnúť na dole uvedenom linku:


Aktuálne súťaže v CBA Komfos